Jaarlijks bezorgen oud-leerlingen en sympathisanten ons de financiële middelen om projecten van priesters en ontwikkelingshelpers in Derde Wereldlanden te steunen. Allen zijn oud-leerlingen van het Klein Seminarie te Roeselare. Aandachtspunten zijn in het bijzonder vorming en onderwijs, landbouw en economische initiatieven.

Reeds meer dan 25 jaar actief

Het Lievens-Vynckefonds groeide vanuit het Klein Seminarie te Roeselare en bestaat sinds 1982.
Het werd opgedragen aan Constant Lievens en Amaat Vyncke. Beiden waren oud-leerlingen uit de tweede helft van de Negentiende Eeuw.
Het Lievens-Vynckefonds neemt zich voor om na het overlijden van haar stichter in 2006 met uw steun verder te werken. Zo proberen wij overal ter wereld de noden te lenigen waar oud-leerlingen werkzaam waren of nog steeds zijn.

PROJECT MAPEMA RUTSHURU GOMA CONGO

Het bouwen van latrines in onze school met zijn 17 klassen.
De eerste stap was tegelijkertijd de productie van cement blokken en de bouw van de Stichting. Het is het systeem van de Swale. De tweede stap was het aanbrengen van de muur. Voor het inlijsten gebruikten we de balken van de school en bomen. Er werden reeds 16 deuren hersteld die na de ramp van de orkaan op 5 januari 2009 beschadigd werden. Twee nieuwe brede deuren voor een betere toegang voor gehandicapten werden met hout van goede kwaliteit gemaakt. Het dak werd bedekt en het sanitair werd aangebracht. Om de druk van het water en het reinigen van de afvoer werd een stenen reservoir gebouwd. De laatste fase zijn de schilderwerken en het plaatsen van de deuren.

PROJECT MADHYA PRADESH PROVINCIE (INDIA)

De Madhya Pradesh Provincie (India) vormt sinds 1992 een aparte Jezuiëten Provincie. Ze omvat 2 burgerlijk Provincies : Madhya Pradesh  (totale bevolking 77 miljoen; waarvan 20% tribalen) en Chhattisgarh (25 miljoen inwoners en een ribale populatie van 30 %). De projecten:

 1. Financiële ondersteuning van tribale / Dalit studenten.
 2. Bouw van een lagere school met 8 klassen.
 3. Bouw van een internaat voor 100 leerlingen (slaapzaal, refter, keuken en toiletten).
 4. Voorzien in het salaris van leerkrachten.
 5. De werking van een kleine ziekenboeg in het dispensarium.
 6. Boorputten voor veilig drinkbaar water.
 7. Ondersteuning van rurale training programma’s  en capaciteitsopbouw voor 20 tribale meisjes / vrouwen gedurende 4 jaar.

PROJECT CHASQUI CHILI

Meer dan 20 jaar mensenrechtenbescherming ten voordele van kinderen en jongeren.

De “Corporación Chasqui” is een Chileense Niet Gouvernementele Organisatie zonder winstoogmerk die de respectvolle samenleving van kinderen, jongeren en volwassenen nastreeft. Het respectvolle van de samenleving verwijst naar de eerbiediging van de fundamentele mensenrechten en culturele verscheidenheid. Onze hoofddoelstelling is, meewerken in het sociale leerproces van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in familie, school en buurt met een sociaal-pedagogische en psychosociale aanpak, kinderrechtsbijstand en vorming, steeds met het oog op de progressieve autonome en verantwoordelijke rechtsuitoefening. Onze inspiratiebron is het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

PROJECT KASHESI TANZANIA

Sebastian D.K. Kashesi werkt met moeilijke jongeren in Igunga (Tanzania). Tot op de dag van vandaag richt hij zijn aandacht op hun morele opvoeding en burgerschapsvorming. Daartegenover staat dat een beleven van belangrijke morele waarden het fundament vormen van een menselijke samenleving. In de verschillende wijken van zijn parochie gaat hij die jongeren opzoeken en wil ze samen brengen in een wijkhuis dat hij aan het bouwen is.

PROJECT OEUVRES  DES  JESUITES CALCUTTA – INDIA

Onderwijs verstrekken aan de meest kansarme kinderen in India: de Santali-kinderen uit de laagste kasten of van kastelozen en kinderen uit Adivasi-gemeenschappen, de autochtone stammenbevolking van India. Het betreft de ondersteuning van 4 centra voor telkens per centra 200 kinderen.. Naar school gaan is helemaal niet evident voor de gezinnen aldaar die dagelijks moeten zien de eindjes aan elkaar te knopen. Naar school gaan kost geld en dat hebben de meeste mensen niet of onvoldoende. Elke roepie die we hier achterlaten helpt de plaatselijke bevolking de schooldrempel te overwinnen. Onderwijs is ook hier een hefboom tot ontwikkeling en ontvoogding van de plaatselijke bevolking!

PROJECT ONDERWIJS VOOR KINDEREN IN DE VISSERSDORPEN VAN DE REGIO NEGOMBO -SRI LANKA CARITAS CONVENT

Thalahena is een vissersdorp in het aartsbisdom Colombo. Het is het kustdeel van Negombo dat uit ongeveer 667.335 katholieken bestaat. Ongeveer 35.000 mensen in dit dorp zijn vooral vissers en  zijn voor de oevergrote meerderheid analfabeet. Met ons project willen wij de levensomstandigheden van die mensen en vooral van de kinderen verbeteren. Heel wat families hebben meerdere kinderen, maar hun huwelijksleven is onstabiel. Heel wat kinderen groeien dan ook op in gebroken gezinnen. Zij leven vaak in onmenselijke omstandigheden en in erbarmelijke woningen. Na schooltijd brengen ze vaak hun vrije  tijd in het klooster door. Er zijn er ongeveer 45 – 50 kinderen. We organiseren activiteiten in de veranda van het klooster. Vaak maken ze ook hun huiswerk op de cementen vloer omdat er geen tafels en stoelen zijn. We hebben geen inkomen met uitzondering van het salaris voor één van onze zusters, die betaald wordt van de school. De ouders zijn te arm om een vergoeding te betalen. De projecten:

 1. Het bouwen van een loods of het aankopen van een grote tent waarin de kinderen kunnen spelen en werken.
 2. Het aankopen van 10 houten tafels en 25 tot 30 stoelen.
 3. Het aankopen van papier, boeken, pennen en potloden.
 4. Het aankopen van gezelschapsspelen.
 5. Het aankopen van een kast om alle materiaal in op te bergen.
 6. Het oprichten van een kleine bibliotheek.

PROJECT HELP KINDEREN AAN ONDERWIJS IN INDIA
Help kinderen in India aan onderwijs.

Deze zomer trok ik (Nicolas Geerardyn) met de fiets naar Santiago de Compostella, nadat ik twee jaar geleden kon deelnemen aan een inleefreis naar India (Lievensmissie – Klein Seminarie Roeselare). Daar heb ik een fantastisch avontuur meegemaakt, prachtige dingen gezien, maar ook feiten die veel minder magnifiek waren. Tijdens de voorbereiding van mijn reis kwam ik op het idee om iets terug te doen voor wat ik 2 jaar geleden heb mogen meemaken. In afspraak met Aurel Brys (een jezuïet die in India werkt) heb ik besloten om geld in te zamelen ter financiering van de opleiding van enkele kinderen waarvoor het anders onmogelijk is om onderwijs te volgen : voor de bus, boeken, de school zelf….

PROJECT LIEVENSHOSPITAAL RAMPUR – INDIA

Hira Barway Lievens Health Centre, Village Rampur, Chainpur, Gumla Dt Ranchi begon op 31 December 1994. It is sanctioned by FDOP. Er verblijven 7 Hol;y Cross Zusters in de kliniek, waarvan Sister Sujita Overste is. Alhoewel de kliniek blijkbaar goed ingericht is, zijn er weining of geen zieken. Toen wij het bezochten waren er twee patienten, soms zijn er 5 en maximum 10 patienten! Voor de OPD zijn er 4 a 5 patienten per dag! De voornaamste reden is dat er geen residentiele dokter is. Voor het ogenblijk was er een dokter van 80 jaar oud die geregeld afwezig is.Daarnaast echter zijn er vele goede inatiatieven.Er is een Mobile Clinic,ontvangen van de staat Jharkhand , en een eigen ambulance die 25 dorpen per maand bezoekt. Daar zijn telkens 50 tot 70 patienten, die vooral komen voor malaria, verkoudheid, scabis, hoge blooddruk, diabetes, TB, typhoid, seasonal diarrhea en verzwerende.